Bullmann B.V. 

No Nonsense, No Bullsh!t 

 

Over Bullmann

mr. Payam Pasebani Gedreven door rechtvaardigheid en resultaat ontfermde hij zich al op jonge leeftijd over familie, vrienden en kennissen die juridisch in noodweer verkeerden. Hij was zich ervan bewust dat het spel op het hoogste niveau gespeeld kon worden als hij kennis had van de spelregels en hoe deze toegepast moeten worden.

Na zijn VWO-opleiding te hebben afgerond besloot hij rechten te gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg. Gedurende zijn internationale bacheloropleiding Europees & Internationaal Recht raakten zijn ouders betrokken bij een auto ongeval. Hoewel zij na het ongeluk werden bijgestaan door een letselschade expert; één van Nederlands bekendste letselschade specialisten, was hij van mening dat de strategie welke door deze expert was uitgestippeld praktische zwakheden vertoonde. Er was een meer krachtige en solide strategie vereist om het maximale resultaat te kunnen bewerkstelligen en daarmee ook een letselschadevergoeding die in lijn was met de geleden schade. Na enkele weken in de bibliotheek te hebben doorgebracht kwam hij met een juridische strategie die ertoe leidde dat de zaak met glans en glorie werd gewonnen. Het maximale resultaat werd behaald en de toon was gezet.

Van meester in de rechten tot veelzijdige, ondernemende jurist

Dit euforische gevoel resolveerde in een tweede bacheloropleiding aan de Universiteit van Tilburg, namelijk Nederlands Recht. Gedurende zijn studie nam hij het reeds op tegen letselschade advocaten en juristen van grote verzekeringsmaatschappijen, met succes. In 2009 werd mr. Payam Pasebani benoemd tot voorzitter van de Rechtswinkel in Best. Dit was de aanleiding voor hem om gehoor te geven aan zijn ondernemersdrang. In 2010 was de onderneming Jureka een feit. Met deze onderneming tracht hij te allen tijde kwalitatieve rechtsbijstand te verlenen aan de minder bedeelden in de maatschappij door excellente studenten in te zetten die verschillende talen machtig zijn.

Zijn talent bleef niet onopgemerkt. In 2012 ontving hij de Allround Young Talent Award van de DIBE Foundation in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en de TIAS Business School. Steeds meer particulieren en ondernemers met juridische problemen wisten hem te vinden. Naast de letselschadezaken stroomden nu ook de ontslagzaken en ondernemingsrechtelijke zaken binnen. Om zijn naasten optimaal van dienst te kunnen zijn behaalde hij in 2014 zijn masterdiploma Rechtsgeleerdheid met accent Arbeidsrecht aan de Universiteit van Tilburg

Zoekt u een letselschade advocaat?

Bullmann. No Nonsense, No Bullsh!t 

Letselschade advocaat en bijstaan van ondernemers

In 2015 richtte hij zijn eigen advocatenkantoor op en werkte hij onder meer als letselschade advocaat. Tevens werden werkgevers en werknemers door hem bijgestaan in ontslagprocedures. Gespecialiseerd op het gebied van contracten en aansprakelijkheid werd zijn kennis en kunde ook aangewend door ondernemers. Voor ondernemingen werden contracten opgesteld en geanalyseerd. Ook werden er incassoprocedures gevoerd en vorderingen geïncasseerd.

Eind 2018 verliet mr. Payam Pasebani de advocatuur om de bancaire- en financiële sector te betreden. Heden verricht hij werkzaamheden in de financiële sector en neemt hij incidenteel zaken aan die hem aan het hart gaan.

Letselschadejurist met 100% inzet en toewijding

Men ervaart mr. Payam Pasebani als ondernemend, ambitieus en doortastend. Aanpakken is één van zijn troeven. Dat rechtspraak en rechtvaardigheid hem aan het hart gaat, mag duidelijk zijn. Hij speelt door zijn verschillende maatschappelijke posities een voorbeeldrol voor leeftijdsgenoten. Aan contacten en een netwerk zal het hem niet ontbreken. Een publieke rol staat hem goed maar het siert hem bovendien dat hij als belangenbehartiger letselschade met een begripvol oor luistert naar het verhaal van zijn cliënten en dat hij iedere zaak die hij besluit op zich te nemen, op een strategische manier en met 100% inzet tegemoet gaat.

Humor, oprechtheid en een hart voor gerechtigheid, met het doel om, als de situatie erom vraagt, op een creatieve manier, een praktische en doeltreffende oplossing te zoeken voor zijn cliënten. Doordat hij ruime ervaring heeft opgedaan in zijn relatief jonge carrière, en dat hij de gave heeft een geboren onderhandelaar te zijn, weet hij hoe hij een zaak moet aanpakken en deinst hij geen moment terug voor de tegenpartij.

Geef jouw probleem kort aan en start jouw compensatie proces.

No Nonsense, No Bullsh!t

Direct Advies

Deskundig

Kosteloos en Vrijblijvend